Wat

Het project, dat de volledige naam “Multimove voor kinderen: een gevarieerd bewegingsaanbod voor jonge kinderen” draagt, kent zijn oorsprong in het Vlaams regeerakkoord. Het Vlaams regeerakkoord stelt immers: “In samenwerking met de sportfederaties en de universiteiten wordt een proefproject uitgewerkt rond multisporten voor de allerjongsten”. Deze basis werd in de beleidsnota en –brief Sport 2010 verder uitgeschreven, waarna het kabinet Sport de Vlaamse Sportfederatie vzw, de VTS, het Vlaams Instituut voor Sportbeheer en Recreatiebeleid vzw en de VUB, UGent en de KUL uitnodigde om samen het project te concretiseren.

Het project “Multimove voor kinderen” is tevens een logisch gevolg van de recente onderzoeken die de noodzaak aan bewegingsstimulerende maatregelen bij kinderen benadrukken. Onderzoeksresultaten in Vlaanderen tonen aan dat er op kleuterleeftijd al een tekort aan lichaamsbeweging is, zowel thuis als op school. Dit tekort zorgt er niet alleen voor dat jonge kinderen vaak met overgewicht te kampen hebben, maar ook een motorische achterstand oplopen. Het is juist deze brede basismotoriek die het kind in staat stelt om op een prettige wijze de eigen mogelijkheden in de onmiddellijke omgeving te verkennen, zowel op fysiek, sociaal als cognitief vlak. Hoewel fysiek actief spelen en bewegen bij kinderen spontaan gebeurt, is dit in een sedentaire samenleving (met veel zitten op school en in de vrije tijd), niet steeds evident. Anderzijds stellen we vast dat sportclubs nieuwe leden op steeds jongere leeftijd aanwerven. Hierbij waarschuwen zowel sportartsen als bewegingsacademici voor te vroege sportspecialisatie omdat het risico op een te eenzijdige lichaamsontwikkeling hierdoor toeneemt.

Wie

 • Kinderen geboren in 2019-2020: enkel Multimove (130€)
 • Kinderen geboren in 2016-2017-2018 :
  • Formule 1: enkel Multimove (130€)
  • Formule 2 (KidsA-optie triatlon): Multimove + zwemmen, lopen/fietsen (270€)

Wanneer

Vanaf 1 september t/m 30 juni (met uitzondering van schoolvakanties)

 • Multimove (alle leeftijden): vrijdagavond 17u-18u in de sporthal Prinsenbos (Grimbergen)
 • KidsA-optie triatlon (2016-2017-2018):
  • Zwemmen op zaterdag 16u30-17u30 in zwembad Zeepaardje in Vilvoorde.
  • Lopen of fietsen (afwisselend) op donderdag 18u-19u op de atletiekpiste in Humbeek.

Opmerking: deze trainingsmomenten kunnen aangepast worden in de loop van het seizoen, in functie van beschikbaarheid van (zwem)infrastructuur.

Inschrijvingen

 • Multimove alleen (alle leeftijden) vanaf 20 juni 2023 via dit formulier.
 • KidsA-optie triatlon vanaf 20 juni 2023 via dit formulier.

Betaling van het lidgeld gebeurt bij het uitchecken van het formulier.

Start typing and press Enter to search