Wat

Het project, dat de volledige naam “Multimove voor kinderen: een gevarieerd bewegingsaanbod voor jonge kinderen” draagt, kent zijn oorsprong in het Vlaams regeerakkoord. Het Vlaams regeerakkoord stelt immers: “In samenwerking met de sportfederaties en de universiteiten wordt een proefproject uitgewerkt rond multisporten voor de allerjongsten”. Deze basis werd in de beleidsnota en –brief Sport 2010 verder uitgeschreven, waarna het kabinet Sport de Vlaamse Sportfederatie vzw, de VTS, het Vlaams Instituut voor Sportbeheer en Recreatiebeleid vzw en de VUB, UGent en de KUL uitnodigde om samen het project te concretiseren.

Het project “Multimove voor kinderen” is tevens een logisch gevolg van de recente onderzoeken die de noodzaak aan bewegingsstimulerende maatregelen bij kinderen benadrukken. Onderzoeksresultaten in Vlaanderen tonen aan dat er op kleuterleeftijd al een tekort aan lichaamsbeweging is, zowel thuis als op school. Dit tekort zorgt er niet alleen voor dat jonge kinderen vaak met overgewicht te kampen hebben, maar ook een motorische achterstand oplopen. Het is juist deze brede basismotoriek die het kind in staat stelt om op een prettige wijze de eigen mogelijkheden in de onmiddellijke omgeving te verkennen, zowel op fysiek, sociaal als cognitief vlak. Hoewel fysiek actief spelen en bewegen bij kinderen spontaan gebeurt, is dit in een sedentaire samenleving (met veel zitten op school en in de vrije tijd), niet steeds evident. Anderzijds stellen we vast dat sportclubs nieuwe leden op steeds jongere leeftijd aanwerven. Hierbij waarschuwen zowel sportartsen als bewegingsacademici voor te vroege sportspecialisatie omdat het risico op een te eenzijdige lichaamsontwikkeling hierdoor toeneemt.

Wie

 • kids 4 jaar (geboren 2017-2016): enkel Multimove (120 euro)
 • kids 5-6-7 jaar (geboren 2015-2014-2013)
  • Formule 1: enkel Multimove (120 euro)
  • Formule 2: zwemmen, lopen/fietsen en Multimove (252 euro inclusief loop t-shirt, indien je dit reeds hebt 210 euro)

Wanneer

Vanaf 1 september 2020 t/m 30 juni 2021 (met uitzondering van schoolvakanties)

 • kids 3-4 jaar (geboren 2017-2016): multimove op vrijdagavond 17u-18u in de sporthal Prinsenbos
 • kids 5-6-7 jaar (geboren 2015-2014-2013) optie multimove: multimove op vrijdagavond 17u-18u Prinsenbos
 • kids 5-6-7 jaar (geboren 2015-2014-2013) optie triatlon
  • zwemmen op zaterdag van 16u tot 17u in zwembad Zeepaardje in Vilvoorde of dinsdag in zwembad van het Pierebad te Strombeek 18u tot 19u (Indeling volgens niveau, er wordt enkel gestart in Vilvoorde met als doel zo snel mogelijk door te schuiven naar Strombeek, toch pakken we het rustig aan en hebben we respect voor iedereen zijn tempo)
  • lopen of fietsen op donderdag 18u-19u atletiekpiste Humbeek
  • multimove op vrijdagavond 17u-18u Prinsenbos
Inschrijven kan voor nieuwe leden vanaf 01/07/2020:

Start typing and press Enter to search