Wat

Het project, dat de volledige naam “Multimove voor kinderen: een gevarieerd bewegingsaanbod voor jonge kinderen” draagt, kent zijn oorsprong in het Vlaams regeerakkoord. Het Vlaams regeerakkoord stelt immers: “In samenwerking met de sportfederaties en de universiteiten wordt een proefproject uitgewerkt rond multisporten voor de allerjongsten”. Deze basis werd in de beleidsnota en –brief Sport 2010 verder uitgeschreven, waarna het kabinet Sport de Vlaamse Sportfederatie vzw, de VTS, het Vlaams Instituut voor Sportbeheer en Recreatiebeleid vzw en de VUB, UGent en de KUL uitnodigde om samen het project te concretiseren.

Het project “Multimove voor kinderen” is tevens een logisch gevolg van de recente onderzoeken die de noodzaak aan bewegingsstimulerende maatregelen bij kinderen benadrukken. Onderzoeksresultaten in Vlaanderen tonen aan dat er op kleuterleeftijd al een tekort aan lichaamsbeweging is, zowel thuis als op school. Dit tekort zorgt er niet alleen voor dat jonge kinderen vaak met overgewicht te kampen hebben, maar ook een motorische achterstand oplopen. Het is juist deze brede basismotoriek die het kind in staat stelt om op een prettige wijze de eigen mogelijkheden in de onmiddellijke omgeving te verkennen, zowel op fysiek, sociaal als cognitief vlak. Hoewel fysiek actief spelen en bewegen bij kinderen spontaan gebeurt, is dit in een sedentaire samenleving (met veel zitten op school en in de vrije tijd), niet steeds evident. Anderzijds stellen we vast dat sportclubs nieuwe leden op steeds jongere leeftijd aanwerven. Hierbij waarschuwen zowel sportartsen als bewegingsacademici voor te vroege sportspecialisatie omdat het risico op een te eenzijdige lichaamsontwikkeling hierdoor toeneemt.

Wie

 • kids 3-4 jaar (geboren 2016-2015): enkel Multimove (120 euro)
 • kids 5-6-7 jaar (geboren 2014-2013-2012)
  • Formule 1: enkel Multimove (120 euro)
  • Formule 2: zwemmen, lopen/fietsen en Multimove (232 euro inclusief loop t-shirt, indien je dit reeds hebt 210 euro)

Wanneer

Vanaf 1 september 2019 t/m 30 juni 2020 (met uitzondering van schoolvakanties)

 • kids 3-4 jaar (geboren 2016-2015): multimove op vrijdagavond 17u-18u in de sporthal Prinsenbos
 • kids 5-6-7 jaar (geboren 2014-2013-2012) optie multimove: multimove op vrijdagavond 17u-18u Prinsenbos
 • kids 5-6-7 jaar (geboren 2014-2013-2012) optie triatlon
  • zwemmen op dinsdag in zwembad van het Pierebad te Strombeek 18-19 u
  • lopen of fietsen op donderdag 18u-19u atletiekpiste Humbeek
  • multimove op vrijdagavond 17u-18u Prinsenbos
Inschrijven kan voor nieuwe leden vanaf 01/07/2019 via deze link.

Start typing and press Enter to search