Wat

Het project, dat de volledige naam “Multimove voor kinderen: een gevarieerd bewegingsaanbod voor jonge kinderen” draagt, kent zijn oorsprong in het Vlaams regeerakkoord. Het Vlaams regeerakkoord stelt immers: “In samenwerking met de sportfederaties en de universiteiten wordt een proefproject uitgewerkt rond multisporten voor de allerjongsten”. Deze basis werd in de beleidsnota en –brief Sport 2010 verder uitgeschreven, waarna het kabinet Sport de Vlaamse Sportfederatie vzw, de VTS, het Vlaams Instituut voor Sportbeheer en Recreatiebeleid vzw en de VUB, UGent en de KUL uitnodigde om samen het project te concretiseren.

Het project “Multimove voor kinderen” is tevens een logisch gevolg van de recente onderzoeken die de noodzaak aan bewegingsstimulerende maatregelen bij kinderen benadrukken. Onderzoeksresultaten in Vlaanderen tonen aan dat er op kleuterleeftijd al een tekort aan lichaamsbeweging is, zowel thuis als op school. Dit tekort zorgt er niet alleen voor dat jonge kinderen vaak met overgewicht te kampen hebben, maar ook een motorische achterstand oplopen. Het is juist deze brede basismotoriek die het kind in staat stelt om op een prettige wijze de eigen mogelijkheden in de onmiddellijke omgeving te verkennen, zowel op fysiek, sociaal als cognitief vlak. Hoewel fysiek actief spelen en bewegen bij kinderen spontaan gebeurt, is dit in een sedentaire samenleving (met veel zitten op school en in de vrije tijd), niet steeds evident. Anderzijds stellen we vast dat sportclubs nieuwe leden op steeds jongere leeftijd aanwerven. Hierbij waarschuwen zowel sportartsen als bewegingsacademici voor te vroege sportspecialisatie omdat het risico op een te eenzijdige lichaamsontwikkeling hierdoor toeneemt.

Wie

 • kids 3-4 jaar (geboren 2015-2014): enkel Multimove (100 euro)
 • kids 5-6-7 jaar (geboren 2013-2012-2011)
  • Formule 1: enkel Multimove (100 euro)
  • Formule 2: zwemmen, lopen/fietsen en Multimove (170 euro)

Wanneer
Vanaf 1 september 2017 t/m 30 juni 2018 (met uitzondering van schoolvakanties)

 • kids 3-4 jaar (geboren 2015-2014): multimove op vrijdagavond 17u15-18u in de sporthal Prinsenbos
 • kids 5-6-7 jaar (geboren 2013-2012-2011) optie multimove: multimove op vrijdagavond 17u15-18u Prinsenbos
 • kids 5-6-7 jaar (geboren 2013-2012-2011) optie triatlon
  • zwemmen op dinsdag in zwembad van het Pierebad te Strombeek 18-19 u
  • lopen of fietsen op donderdag 18u00-19u00 atletiekpiste Humbeek
  • multimove op vrijdagavond 17-18u Prinsenbos

Start typing and press Enter to search